VÄLKOMMEN TILL EN VÄRLD AV

Biologiskt växtskydd och tillväxtstimulering

Använd Binab t Kalldimm förebyggande på växtdelar över odlingssubstratet.

– Produkten appliceras med kalldimningsaggregat. Behandlingen upprepas efter behov.

– Varmdimning avrådes då värme (>40°C) är skadligt för Binabs nyttosvampar.

Etikett
Produktblad
Säkerhetsdatablad

Hör gärna av dig om du vill diskutera funktion eller behandlingsstrategi